Vánoční besídka žáků 3. A

      V úterý 17. prosince 2019 vystoupili třeťáci poprvé před svými rodiči na vánoční besídce.

     Úvodní slovo patřilo tř. učitelce Zdeňce Tesarčíkové, která uvítala rodiče a příbuzné vystupujících dětí, popřála jim hodně zdraví a úspěšný nový rok 2020.
     Program zahájily děti svou společnou básní „Těšení“ a potom již přednes básní střídal zpěv koled. Zavládla příjemná vánoční atmosféra, kterou si určitě vychutnali všichni zúčastnění.
     Závěr vystoupení patřil vánoční písni „Veselé Vánoce“, kterou si společně s dětmi zazpívali i rodiče.
Vánoční besídka třeťáků se všem moc líbila. Byla náležitě odměněna velkým potleskem a maminkám i babičkám ukápla nejedna slzička.

 

 

 

Please reload

June 24, 2020

June 15, 2020

Please reload

Archiv
Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com