top of page

Zpravodaj 4. B


V průběhu května a června se naše třída zúčastnila mnoha zajímavých mimoškolních akcí a besed.

První květnový týden jsme strávili ve škole v přírodě na Soláni. Bydleli jsme v hotelu Čarták a měli jsme se báječně - krásné ubytování, výborné jídlo a skvělá zábava.

Po návratu jsme ve středu 11. května ukončili výcvik na lezecké stěně. Každý žák teď dokáže zdolat lezeckou cestu nějaké obtížnosti.

20. května následovala velmi poučná dvouhodinová beseda o škodlivosti kouření, kterou vedly studentky lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací, proč nezačít kouřit.

Na besedě v Městské knihovně jsme se 23. května seznámili s regionálními pověstmi našeho města a okolí.

Ve čtvrtek 26. května jsme navštívili výstavu kaktusů a sukulentů ve Společenském domě Reneta. Některé nádherně kvetly a my jsme si odtud odnesli kaktusy i rady o jejich pěstování.

Poslední květnovou akcí byla návštěva dopravního hřiště na Šumbarku, kde žáci mohli získat, po úspěšném vypracování testu z dopravní výchovy, Průkaz cyklisty. Své znalosti dopravních značek a předpisů si mohli ověřit i v praxi při jízdě na jízdním kole.

Na Den dětí byl pro všechny třídy 1. stupně připraven Branný závod. Žáci prošli šest stanovišť, na kterých plnili zajímavé úkoly, zdolávali překážky a museli navzájem spolupracovat.

V předposledním školním týdnu se těšíme na výlet vlakem do Archeoparku v Chotěbuzi. Poslední akcí bude slavnostní ukončení školního roku v kině Centrum a zhlédnutí pohádky Tajemství staré bambitky 2.

A pak „hurá“ na prázdniny.
Comments


Archiv
bottom of page