top of page

Zpravodaj 5. B


V průběhu dubna, května a června se naše třída zúčastnila mnoha zajímavých akcí, besed a výstav.

V rámci Dne Země jsme uklízeli Stromovku. Sbírali jsme do pytlů různé odpadky, které neskončily v koši, ale hyzdily porost parku.

Na dopravním hřišti na Šumbarku jsme si ověřovali znalosti dopravních značek a předpisů nejen teoreticky, ale i v praxi při jízdě na jízdním kole.

Naši třídu znovu navštívil v rámci preventivního programu pan Malina, tentokrát s poučnou besedou „Děti, zdraví a alkohol“.

V KDPB jsme zhlédli „Májový koncert ZUŠ Bohuslava Martinů“, na kterém vystupovala i žákyně naší třídy Barbora Lojšková.

Vrcholnou akcí tohoto školního roku se stala akademie k 65. výročí založení naší školy, na níž jsme se prezentovali tancem ve stylu country.

V dalším týdnu jsme vyrazili autobusem na výlet společně s 5. A. Nejprve jsme navštívili krásný zámek v Raduni a poté si v muzeu v Opavě prohlédli až 2 500 vystavených exponátů, přírodniny i lidské výtvory. Prošli jsme si obě opavská náměstí a poslední zastávka byla ve vojenské pevnosti v Darkovičkách.

Na konci května jsme opět navštívili výstavu kaktusů a sukulentů ve Společenském domě Reneta, odkud jsme si odnesli odtud kaktusy i rady o jejich pěstování.

Na Den dětí byl pro celé třídy 1. stupně připraven Branný závod s šesti zajímavými stanovišti.

Poslední akcí, kterou v letošním školním roce absolvujeme, bude slavnostní ukončení školního roku v kině Centrum, na němž proběhne rozloučení s deváťáky a zhlédnutí filmu „Děti Nagana“.

A pak už se budeme těšit se na prázdniny!!!Comments


Archiv
bottom of page